บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารสุนี จำกัด
97/25 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


tel.       +66(0) 2950 8588
fax       +66(0) 2950 8422
mobile  +66(0) 8 1841 2460
e-mail:   suneefood@hotmail.com


SUNEEFOOD PRODUCT co.,ltd.
97/25 M.8 Ratanathibet Rd. Bangkrasor
Mueng Nonthaburi 11000